ClusterIberia és una empresa formada per consultors i auditors de Sistemes. Estem certificats per la major part de fabricants de tecnologia (Microsoft, VMware, ITIL, ISO27001, CWTS). Ens dediquem a la formació i conscienciació en matèria de ciberseguretat.  Oferim també els nostres serveis d'auditoria de seguretat en la part tècnica per a la confecció dels protocols i manuals de seguretat LOPD.

Recolzats per una fundació de suport a l'emprenedor, ens centrem en tres secotres principals: PiMES, IT i professorat de secundària, aquest últim per formar l'esmentat professorat per a la transferència del coneixement cap als menors pel que fa a la protecció i conscienciació d'aquests enfront de les amenaces d'Internet i telefonia mòbil.

  • 3bits Logo
  • Accio3
  • Animationbox
  • Checkit
  • Setlegal
  • Versor
  • Wekow